Menu

Úřední deska obce Čučice

cucice-social-site FB G+ TW
ČEZ logo
Mikroregion Ivancicko
Portál krizového řízení pro Jihomoravský kraj
Rady a tipy chytrých blondýnek jak se chovat, když hrozí nebo již nastala mimořádná událost a nebo je ohrožena Vaše bezpečnost.

Uživatelské menu

Kategorie: Oznámení, 2011, Informace z radnice

Změny na Úřadu práce od 1. ledna 2012

Změny na Úřadu práce od 1. ledna 2012Sociální reforma I. s sebou počínaje 1. 1. 2012 přinese mnohé změny...

Sociální reforma I. s sebou počínaje 1. 1. 2012 přinese mnohé změny v administraci a konstrukci nepojistných sociálních dávek. Jak se tyto změny dotknou klientů? Cílem tohoto článku je podat přehled nejvýraznějších změn v případě, že k 1. 1. 2012 budou navrhované změny platné a účinné. V době vzniku tohoto článku ještě nebyl uzavřen legislativní proces, upozorňujeme proto čtenáře, že může dojít ke změnám. V našem regionu bude tyto agendy po 1. 1. 2012 vykonávat namísto odboru sociálních věcí Městského úřadu Ivančice kontaktní pracoviště Ivančice, které je součástí krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Brně.

Výplata dávek bude probíhat z jednoho výplatního místa, klientům tedy bude korespondence i výplata dávek zasílána pod hlavičkou Úřadu práce České republiky. Místo, kam budou klienti docházet za vyřizováním nepojistných sociálních dávek, se ale prozatím nezmění. Pracovníci, kteří budou vyřizovat dávky hmotné nouze, příspěvek na péči a dávky zdravotně postiženým, zůstávají i nadále v budově Městského úřadu Ivančice na Palackého nám. 11, a to v přízemí budovy. Pracovníci vyřizující dávky státní sociální podpory sídlí v prostorách úřadu práce v Ivančicích na ul. Široká 16.

Co se týká konstrukce dávek, nejvíce se změny dotknou dávek pro zdravotně postižené. Od ledna příštího roku budou existovat pouze dvě dávky, a to příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku. Příspěvek na mobilitu nahradí příspěvek na individuální dopravu a příspěvek na provoz motorového vozidla. Dávka bude vyplácena měsíčně výši 400 Kč počínaje měsícem, ve kterém bude podána žádost, po dobu, po kterou bude zdravotně postižená osoba potřebovat opakovaně se dopravovat. Příspěvek na zvláštní pomůcku nahradí celý soubor dávek vyplácených v současnosti např. na zdravotní a kompenzační pomůcky, na úpravu bytu, na pořízení motorového vozidla.

U příspěvku na péči dojde ke zjednodušení posuzování zdravotního stavu v domácím prostředí klienta. Posudek pak bude využitelný i při stanovení nároku na příspěvek na mobilitu. Dojde ke zvýšení příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku ve stupni II (středně těžká závislost) z původních 5000 Kč na 6000 Kč měsíčně. Výše příspěvku pro ostatní kategorie klientů zůstane beze změny. Nově bude možné příspěvek na péči zvýšit o 2000 Kč měsíčně rodinám s nezaopatřeným dítětem, pokud příjmy společně posuzovaných osob jsou nižší než dvojnásobek částky životního minima. Rozhodné období, za které se zjišťuje příjem, je kalendářní čtvrtletí, které předchází kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na zvýšení příspěvku prokazuje. Toto zvýšení příspěvku na péči nahradí dávku státní sociální podpory sociální příspěvek.

U dávek hmotné nouze dochází ke změně doby poskytování doplatku na bydlení. Dávka bude nově náležet maximálně po dobu 84 měsíců v období 10 let. Přitom se sčítají všechny doby pobírání doplatku na bydlení v posledních deseti letech před kalendářním měsícem, na který klient o doplatek žádá. Toto omezení doby pobírání doplatku se však nevztahuje na osoby, kterým byl poskytnut příspěvek na úpravu tohoto bytu, na byty zvláštního určení užívanými osobou, jejíž zdravotní stav úpravu vyžaduje, a v situaci, kdy se společně posuzují pouze osoby starší 70 let.

U dávek státní sociální podpory dochází k úplnému zrušení sociálního příplatku, které je kompenzováno zvýšením příspěvku na péči (viz výše). Příspěvek na bydlení bude stejně jako doplatek na bydlení poskytován maximálně po dobu 84 měsíců v období 10 let. Rodičovský příspěvek bude vyplácen maximálně do 4 let věku dítěte a pouze do doby, než rodič vyčerpá částku 220 000 Kč. Rodič bude moci obdobně jako nyní v závislosti na výši denního vyměřovacího základu provést volbu výše dávky, přičemž maximální výše dávky bude 11 500 Kč měsíčně. Nově bude možné volbu výše v průběhu čerpání příspěvku měnit, avšak nejdříve po uplynutí tří kalendářních měsíců.

Mgr. Iva Karásková, ředitelka kontaktního pracoviště Ivančice - Krajská pobočka Úřadu práce České republiky v Brně

print Formát pro tisk