Menu

Úřední deska obce Čučice

cucice-social-site FB G+ TW
ČEZ logo
Mikroregion Ivancicko
Portál krizového řízení pro Jihomoravský kraj
Rady a tipy chytrých blondýnek jak se chovat, když hrozí nebo již nastala mimořádná událost a nebo je ohrožena Vaše bezpečnost.

Uživatelské menu

Kategorie: Informace z radnice, Mikroregion Ivančicko, 2016

Projekt "Rok Mikroregionu Ivančicko" a další aktivity

Projekt "Rok Mikroregionu Ivančicko" a další aktivity

*Dne 22. dubna 2016 proběhla na Středisku volného času v Ivančicích slavnostní akce při příležitosti křtu nově vydané brožury o členských obcích Mikroregionu Ivančicko a ukončení projektu "Rok Mikroregionu Ivančicko 2015". Již od května 2016 však startuje nová sezóna akcí a projektů, kdy budou malé členské obce mikroregionu opět podpořeny.

Dovolte mi seznámit vás stručně s aktuálním děním a projekty Mikroregionu Ivančicko. Po komunálních volbách v roce 2014 došlo v rámci dobrovolného svazku obcí k několika změnám. Změny se týkají jak činnosti svazku, tak jeho personálního obsazení. Funkci předsedy správního výboru vykonává v současné době zastupitel Rostislav Štork z Ivančic, místopředsedové jsou Mgr. Miloš Musil z Oslavan a Ing. Jan Trecha z Moravských Bránic. V pětičlenném správním výboru jsou dále zástupci města Dolní Kounice a obce Nová Ves.

Nejvyšší orgán svazku, kterým je valná hromada, se v průběhu roku 2015 usnesl, že Mikroregion se bude dále ubírat cestou postupné profesionalizace. Co to znamená? V předchozích letech se práci pro Mikroregion věnovali zástupci obcí a administrativní pracovníci jen ve svém volném čase, nad rámec svých běžných pracovních povinností, jako vedlejší činnosti. Starostové a zástupci obcí se shodli, že pro smysluplný rozvoj území je zapotřebí intenzivní činnost na projektech a zvýšit propagaci území. Ačkoliv máme na základě analýz zpracovaných a definovaných spoustu strategických cílů, chyběly nám doposud finance, čas a lidské zdroje pro jejich realizaci.

Problémem Ivančicka je též absence společné prezentace území, které by nalákalo více turistů na naše zajímavé cíle, jakými jsou například expozice, slavní rodáci, rozhledny, přírodní zajímavosti, tradice, kulturní dědictví a jiné atrakce. Z toho důvodu byla zřízena pozice manažera svazku, který má na starosti mimo jiné administraci a realizaci projektů, dále poskytuje poradenskou činnost členským obcím v oblasti dotací a veřejných zakázek. Mikroregion se rozšířil o dvě nové členské obce, Němčičky a Biskoupky. V současné době tak máme celkem 13 členských obcí a vyjednávání o přistoupení probíhá z dalšími obcemi v okolí.

Pro Ivančicko je každoročně jedním z nejvýznamnějších projektů partnerství s Nadací ČEZ. Vzhledem k tomu, že převážná část území leží v havarijním pásmu Jaderné elektrárny Dukovany, má mikroregion možnost od Nadace ČEZ v rámci programu podpory regionů získávat pro své obce finanční prostředky na své veřejně prospěšné projekty. Každý rok proto v rámci území probíhá aktivita nazvaná "Rok Mikroregionu Ivančicko", která zahrnuje kulturní, sportovní, dětské a společenské akce konané v členských obcích. Z nadačního příspěvku jsou hrazeny náklady spojené s organizací a zajištěním těchto akcí jednotlivými obcemi zapojenými do projektu. V roce 2015 byly zapojenými obcemi Dolní Kounice, Hlína, Ketkovice, Mělčany, Moravské Bránice, Nová Ves a Nové Bránice. Konkrétně se těchto příspěvků podpořily občanům dobře známé akce v obcích, jakými jsou například divadelní představení v obci Hlína, historické slavnosti v Dolních Kounicích, rozmarýnové hody v Nové Vsi a Moravských Bránicích, folklórní slavnosti vožení krála v obci Ketkovice a různé dětské dny, soutěže a hasičské závody v obcích Mělčany a Nové Bránice. Pro podporu propagace území byla vydána nová informační brožura o turistických cílech, zajímavostech a akcích v obcích, která byla slavnostně pokřtěna dne 22. dubna 2016. Podobnou brožuru naposled Mikroregion vydal v roce 2004. Nová brožura bude pro turisty i místní obyvatele k dispozici na obecních a městských úřadech obcí a kulturních informačních centrech.

Jaké je další směřování mikroregionu v nejbližší době? Zvýšeno bylo úsilí při získávání dotačních prostředků a na začátku roku 2016 byla otevřena kancelář Mikroregionu, která funguje v pravidelných úředních hodinách a najdete ji na adrese Zemědělská ulice 2 v Ivančicích. V současné době sepřipravujeme na zapojení do projektu „Centra společných služeb“ pod Svazem měst a obcí ČR. Předpokládáme, že centrum bude otevřeno od června 2016 a bude poskytovat odbornou poradenskou činnost obcím a občanům a zpracovávat projekty pro rozvoj území Mikroregionu. Tímto by mělo dojít k plné profesionalizaci, zvýšení aktivity a realizaci projektů, ze kterých budou mít prospěch všichni občané členských obcí na Ivančicku.

Závěrem chci poděkovat všem partnerům Mikroregionu Ivančicko, kteří jeho činnost podporují, ať už to jsou zastupitelstva členských obcí, Nadace ČEZ, Jihomoravský kraj, či další sponzoři menších akcí z řad místních podnikatelů a živnostníků.

Pravidelně vás budeme dále informovat o všem novém, co Mikroregion chystá, připravuje a realizuje.

V Ivančicích 22.4.2016

Ing. Bohumil Smutný
manažer DSO Mikroregionu Ivančicko

print Formát pro tisk