Menu

Úřední deska obce Čučice

cucice-social-site FB G+ TW
ČEZ logo
Mikroregion Ivancicko
Portál krizového řízení pro Jihomoravský kraj
Rady a tipy chytrých blondýnek jak se chovat, když hrozí nebo již nastala mimořádná událost a nebo je ohrožena Vaše bezpečnost.

Uživatelské menu

Kategorie: Ostatní dokumenty, Informace z radnice, 2015

Oznamovací povinnost příležitostných prodejců lihovin

Oznamovací povinnost příležitostných prodejců lihovinsportovní akce, plesy, taneční zábavy…

Dle § 133 odst. 4 zákona o spotřebních daních je každá osoba, která prodává lihoviny (v lahvích i rozlévané) na veřejně přístupných sportovních a kulturních akcích, včetně tanečních zábav a diskoték, povinna nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce o této činnosti písemně informovat celní úřad, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat.

Písemná informace musí obsahovat údaje o prodejci, časové vymezení prodeje a údaje o druhu a množství prodávaných lihovin. Oznámení lze podat i elektronicky, a to do datové schránky, příp. na emailovou adresu podatelny příslušného celního úřadu.

Za nesplnění této oznamovací povinnosti lze uložit pokutu až do výše jednoho milionu korun.

Při kontrole musí prodejce předložit:

  • Doklady o nákupu lihovin (od registrovaného distributora)
  • Koncesi (na žádost vydává živnostenský úřad)
  • Kopii oznámení celnímu úřadu

Celní úřad pro Jihomoravský kraj, Koliště 17, 602 00 Brno, DS: mhqnzh6, e-podatelna: podatelna530000@cs.mfcr.cz, tel: 545 549 111

Informace "Oznamovací povinnost příležitostných prodejců lihovin" ke stažení [PDF]

print Formát pro tisk