Menu

Úřední deska obce Čučice

cucice-social-site FB G+ TW
ČEZ logo
Mikroregion Ivancicko
Portál krizového řízení pro Jihomoravský kraj
Rady a tipy chytrých blondýnek jak se chovat, když hrozí nebo již nastala mimořádná událost a nebo je ohrožena Vaše bezpečnost.

Uživatelské menu

Kategorie: Volby, Informace z radnice, 2013

Informace k 2. kolu prezidentských voleb

Informace k 2. kolu prezidentských voleb25. a 26.1.2013

2. kolo volby prezidenta republiky se na území České republiky uskuteční v pátek 25. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 do 14.00 hod.

Oznámení o době a místu konání 2. kola volby prezidenta republiky vč. bližších informací k procesu volby je zveřejněno na úřední desce Obce Čučice.

Každý volič volí osobně - zastoupení je nepřípustné.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, služebním nebo diplomatickým pasem České republiky anebo cestovním průkazem - neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky pro 2. kolo volby prezidenta republiky se voličům nedoručují do místa trvalého pobytu, ale voliči je obdrží přímo ve volební místnosti.

Druhého kola volby se může jako volič zúčastnit občan, který maximálně 26. ledna 2013 dosáhne věku 18ti let.

Po záznamu ve výpisu ze stálého volebního seznamu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku a hlasovací lístky. Po jejich obdržení vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde do úřední obálky vloží jeden hlasovací lístek, který se nijak neupravuje. Poté tuto úřední obálku s vloženým hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky. Voliči, který nevstoupí do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.

Volič, který volí na voličský průkaz, je povinen voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad telefonicky (viz kontakt) a ve dnech volby též okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu, pro který byla tato okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Voličské průkazy - lhůty

18. ledna 2013 (pátek) konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu - v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče (za ověření podpisu volič nic neplatí) nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

23. ledna 2013 (středa) konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin.

Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

Výsledek volby

Státní volební komise vyhlásí celkový výsledek volby prezidenta uveřejněním zápisu Státní volební komise o výsledku volby prezidenta sdělením ve Sbírce zákonů.

print Formát pro tisk